Top in de spotlight

Succesvol leiderschap Belicht


De top in organisaties heeft op veel mannen en vrouwen een grote aantrekkingskracht. Toch is een positie aan de top maar voor weinig mensen weggelegd.

Samen met Karin Raes interviewde ik 130 vrouwen en mannen aan de top en in de subtop van organisaties. Onze bevindingen beschreven
we in het boek 'Op karakter naar de top! Het succes van diversiteit
en leiderschap onthuld'. Een boek dat ook in het Engels is vertaald: 'Making it to the Board. Building on Character'. Adviezen en inzichten over wat wel en niet werkt in het kader van diversiteit in leiderschap
die ik ook graag deel in inspiratiesessies, rondetafeldialogen en masterclasses onder de noemer 'Facetten van Leiderschap'.

Samen over hebben? Neem gerust contact op! Voor meer informatie over de achtergrond van ons onderzoek zie opkarakternaardetop.nl. Boek bestellen? Neem contact op.

Karakter bepaalt groei en succes

De top in organisaties heeft een grote aantrekkingskracht op veel mannen en vrouwen, maar is slechts voor weinigen weggelegd. Wat bepaalt het verschil tussen vrouwen en mannen die de top wel en zij die deze niet halen? Deze vraag was aanleiding om op onderzoek uit te gaan.

Wat heb je nodig om die top te bereiken? En hoe zorg je als organisatie voor een gezonde balans in man-trouwdiversiteit? Het boek 'Op karakter naar de top! Het succes van diversiteit en leiderschap onthuld' biedt bestuurders en directies inzicht in man-trouwdiversiteit en ontmaskert het mysterie rond de factoren die bepalen wie de top bereiken en wie niet. Het maakt onder andere duidelijk dat mensen aan de top over wezenlijk andere karakterprofielen beschikken dan zij in de subtop. En dat onbewuste factoren daar een belangrijke rol in spelen.

Mannen en vrouwen bereiken de top 'op karakter'. Op overlevingsstrategie en niet op authenticiteit. Authenticiteit blijkt wel het functioneren te vergemakkelijken als mensen de top eenmaal hebben bereikt. Naast karakter zijn ook het systeem van herkomst en de wijze waarop men met dynamiek uit dit systeem in het dagelijks leven omgaat, bepalend voor succesvol leiderschap.