Het Leiderschapshuis

Thuiskomen bij jezelf

Voor iedereen die bereid is en het lef heeft om zijn of haar leiderschap te onderzoeken, is het Leiderschapshuis een veilige haven. Een plek waar je leert thuiskomen bij jezelf. Om vervolgens vol energie uit huis te gaan en met succes je taken als leider op te pakken. 

ziel en zakelijkheid

Aan alle kanten worden we uitgedaagd tot een intelligentere, humanere en meer harmonische samenleving. Dat vraagt om een andere kijk op leiderschap. Om het herstellen van de menselijke maat. Het vraagt om de weg naar binnen. Om het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en je van daaruit opnieuw verbinden met anderen. In het Leiderschapshuis ontwikkelen, onderzoeken en delen we nieuwe vormen van leiderschap. Op zo'n manier dat ze aansluiten bij wat onze innovatieve en duurzame samenleving vraagt. Innerlijke waarden en ruimte voor persoonlijke groei staan daarbij centraal. Denk aan wijsheid naast kennis, ziel naast zakelijkheid, vertrouwen naast beheersing en originaliteit naast functionaliteit.

Innovatief leiderschap in denken en doen

Het Leiderschapshuis is een netwerk van professionele leiders, begeleiders, adviseurs, trainers en coaches. De plek waar we ziel en zakelijkheid laten samenkomen en verder onderzoeken. Waar nieuwe energie gebundeld wordt en waar we met een gevarieerd aanbod op maat bijdragen aan het ontwikkeling van het leiderschap van nu en morgen. In denken en doen.

Zie voor voorbeelden van projecten en ervaringen van klanten LinkedIn. Voor informatie of een afspraak neem contact met ons op.

visie op leiderschap

Leiding nemen over je eigen leven. Zo zien wij leiderschap. Voor ons zijn leiders individuen die hun eigen geschiedenis insluiten en als bron gebruiken. Mensen die weet hebben van hun buitenkant, van het ego, en van wie ze van binnen, oorspronkelijk zijn. Noem het persoonlijk leiderschap, innerlijk leiderschap of verbindend leiderschap. Volgens ons gaat het allereerst om je te verbinden met wie je ten diepste zelf bent en vanuit daar te handelen. Binnen en buiten met elkaar in verbinding brengen.

In die visie is de eerste leiderschapstaak die van thuis komen. Bij jezelf, bij anderen. In een omgeving, op een plek. Wij geloven dat bedrijven die hun leiderschap meer in verbinding brengen met hun essentie, beter werken. Eenvoudiger, liefdevoller en met meer plezier. Daar draait het bij het Leiderschapshuis om:

  • Organiseren vanuit verbinding. Als netwerk van professionele trainers, leiders, adviseurs en coaches bundelen we kennis en ervaring op het gebied van organisatieverandering, visieontwikkeling en leiderschap.
  • Nieuwe vormen van leiderschap. Binnen het netwerk experimenteren we met nieuwe methoden, ideeën en technieken. 
  • Co-creatie in projecten of in ons Leiderschapslab met onze klanten en experts van binnen en buiten het netwerk, versnelt kennisontwikkeling en kennisoverdracht. 

Case

De vraag

Een zorgorganisatie bevindt zich in een organisatie-ontwikkeltraject waarvan de contouren staan. De directie vraagt ondersteuning om leidinggevenden te ondersteunen in hun rol en taakuitvoering.

De aanpak

Gedurende 9 maanden begeleiden Pauline Tielrooij en Lieke Thijssen de organisatie. Werkend aan persoonlijk leiderschap & ontwikkeling ten dienste van de kernactiviteiten van de organisatie. Vanuit bewustwording laten we leiders zien en ervaren waar de eigen kracht ligt, welke patronen en systemen zij met zich mee brengen en hoe de persoonlijke bagage dienend kan zijn voor het eigen leiderschap. 

Het resultaat

Opleiding in leiderschap én veranderingsslag. Persoonlijke ontwikkeling EN zakelijke groei, uitgaand van authenticiteit en eigen kracht. Leidinggevenden kennen hun stijl van leidinggeven en hun persoonlijkheid. Zij hebben effectiever leren leiden op een inspirerende en coachende manier. En dit aan de hand van de zelf gekozen uitdagingen ook zichtbaar te maken in de organisatie